Triskaidekafobia

Triskaidekafobia
Triskaidekafobia (gr. triskaídeka - 13 phóbos - strach lęklęk przed liczbą trzynaście, irracjonalna wiara, że liczba ta przynosi pecha. Jako przesąd funkcjonujący w kulturze zachodniej powszechnie, uznawana jest za fobię jedynie, gdy znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie jednostki. Należy zatem odróżnić przesądność uwarunkowaną kulturowo od zaburzenia nerwicowego.Pojęcie wprowadził w 1910 roku amerykański psychiatra Isador Coriat .
 
GotLink.pl