Test Kocha

Test drzewa (lub Test Kocha – Test rysunku drzewa jest metodą projekcyjną stosowaną w psychologii Badany proszony jest o narysowanie drzewa. Rysunek jest następnie interpretowany przez psychologa Charles Koch uważa, że postać, jaką przybiera na rysunku drzewo, nie jest przypadkowa. Stanowi ono niejako syntezę spostrzeżeń człowieka, obrazów tkwiących w pamięci. Jest to odzwierciedlenie w naturalny i subiektywny sposób cech osobowości i najczęściej dzieje się bez udziału świadomości.Rysunek drzewa może jednak odkryć obok głębokich warstw osobowości („cały człowiek”), płytsze jej pokłady, bądź też zareagować tylko wyrywkowo („wyspowo”), a nawet może trafić na „ślepe miejsce”.Wykonanie zadania w teście odbywa się według następującej instrukcji: „Proszę, narysuj drzewo owocowe tak dobrze, jak tylko potrafisz”. Dopuszczalne jest także polecenie narysowania jakiegokolwiek innego drzewa, np.: „Narysuj jabłoń”. Zadanie powinno być wykonane na białym papierze formatu A4 położonym szerszym bokiem arkusza w stronę osoby badanej, przy zastosowaniu ołówka, z możliwością używania gumki do wycierania.
 
ćwiekowany plecak , www.poleczki.pl , sbobet , Rachunkowość Krotoszyn , oryginalna strona