Temperatura odczuwalna

Temperatura odczuwalna (ang. wind chill) określa, jakie odczucie termiczne wystąpi przy danych warunkach pogodowych. Wyliczana jest w zależności od przyjętego modelu na podstawie takich parametrów jak: temperatura powietrza, siła wiatru, wilgotność i opady.Po raz pierwszy pojęcie temperatury odczuwalnej wprowadzili Paul Siple i Charles Passel w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Był to wynik ich spostrzeżenia dotyczącego zamarzania wody w naczyniu podczas badań naukowych na Antarktydzie. Z obserwacji tej wynikało, że czas, po jakim zamarzała woda, zależał od jej początkowej temperatury, temperatury otoczenia i prędkości wiatru.Istnieje kilka modeli pozwalających obliczyć temperaturę odczuwalną jednak żaden nie daje zadowalających wyników w całym zakresie zmienności warunków atmosferycznych.Według modelu zaproponowanego w 2001 przez amerykański instytut National Weather Service jest dana wzorem:gdzie: temperatura powietrza w °C, prędkość wiatru w km/h (przykładowe wartości obliczone według tego modelu przedstawia tabela poniżej).Inny z modeli traktuje temperaturę odczuwalną również jako liniową funkcję temperatury powietrza, jednak zmienia się w nim rodzaj zależności od prędkości wiatru:(gdzie zastosowano oznaczenia jak w modelu 1)Istnieje wiele uogólnień powyższych modeli, wprowadzających szereg wskaźników biometeorologicznych zależnych m.in. od wilgotności, czy promieniowania słonecznego. Temperatura odczuwalna podawana w prognozach jest liczona dla "standardowego człowieka" i ma wartość jedynie orientacyjną."Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem w różnych warunkach środowiska geograficznego" – Krzysztof Błażejczyk, wydawnictwo : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1993 Wrocław.
 
GotLink.pl