Skala stenowa

Skala_stenowa
Skala stenowa(od ang. standard ten) - skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 5,5, a odchylenie standardowe 2. W skali jest 10 jednostek. W ten sposób zaokrąglone wyniki < 5 oznaczają wartość poniżej przeciętnej, a > 6 wartość powyżej przeciętnej.Transformacja pozwalająca przeprowadzić surowe dane do skali stenowej wyraża się następującym wzorem:gdzie Z to wynik tzw. standaryzacji ZPowierzchnie pod krzywą normalną odpowiadające poszczególnym stenom
 
GotLink.pl