Psychika

Psychika
Psychika (gr. ψυχή, psyche - dusza), termin odnoszący się do całokształtu procesów oraz dyspozycji niematerialnych, psychicznych człowieka. Indywidualna realizacja psychiki nazywana jest osobowością.Nie istnieje jeden, powszechnie przyjęty model psychiki Według tradycyjnej psychologii akademickiej psychika obejmuje procesy poznawcze, emocje, procesy motywacyjne i osobowość przeciwstawiany procesom cielesnym (fizjologicznych).Zupełnie inny podział psychiki można odnaleźć w psychoanalizie: gdzie obowiązuje podział na biologiczne id i społeczne superego oraz część id wyróżnioną do kontaktów z superego i otoczeniem ego.Ponieważ człowiek jest jednością psychofizyczną wydaje się, że psychika jest sztucznym tworem, abstrakcyjnym przedmiotem badań psychologii - nauki, której spójność jest również podawana w wątpliwość, ontologiczny status psychiki też jest podawany w wątpliwość.
 
GotLink.pl