Autonomia funkcjonalna

Autonomia funkcjonalna – zasada głosząca, że nabyte wzorce i psychologia .php'>motywy zachowań wykazują – w miarę powtarzania się i tworzenia zintegrowanego systemu – skłonność do uniezależniania się od potrzeb i psychologia .php'>motywów których zaspokajaniu służyły pierwotnie. Twórcą zasady jest Gordon Allport.
 
GotLink.pl